Pes Záchrana Život - Canis Salus Vitae

 

CaSaVit

 

je názov nového občianskeho združenia dobrovoľných kynológov záchranárov, ktorého hlavným cieľom je vyhľadávanie stratených, nezvestných osôb v tíme PES a ČLOVEK.

Aby  tím dobrovoľných záchranárov mohol byť nasadený do zásahu v reálnej situácii pri záchrane ľudského života, musia kynológovia  dlhodobo psov pripravovať na tréningoch  na cvičisku, v lese, v ruinách, rozvalinách, na lúkach, poliach a trenažéroch, pretože psy potrebujú cvičiť v rôznych prostrediach a situáciách tak,  aby boli schopní zvládať a pracovať v každej situácii.

Sme obyčajní ľudia, s rôznym povolaním, ale každého z nás ženie vpred myšlienka a snaha vychovať zo svojho psa – PSA ZÁCHRANÁRA. Nie je to úloha ľahká. Predstavuje to more času, trpezlivosti, lásky a aj odvahy, lebo pes je živá bytosť, ktorá musí byť nielen poslušná, oddaná psovodovi, ale aj odvážna častokrát ísť do extrémneho terénu a hľadať strateného človeka.

Jednou z foriem výcviku, najmä psychickej odolnosti psa (a psovoda),  je aj účasť na záchranárskych súťažiach, kurzoch, pochodoch, sústredeniach a pod. Tvrdý tréning a výcvik sa zúročí na záchranárskych skúškach, ktoré sú podmienkou, aby sa zo psa stal aj oficiálny PES ZÁCHRANÁR.

Každý z nás so svojím psom tvorí nerozlučnú dvojicu, kde už pes nie je len ten čo má pracovať a plniť príkazy. Záchranár a pes sú „parťáci“, ktorí vedia, že v akcii, v lese, tme, ruinách sa môžu vždy jeden na druhého spoľahnúť. Aj preto sa musia dokonale poznať. Dôvera psovoda v psa a psa v psovoda prináša zaslúžené ovocie v podobe zachránených ľudských životov.
 

Kontakt

CaSaVit Rescue Slovakia

SOS

0903 544 830

© 2015 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode